Jak dlouho se hojí jizva po operaci? Za jak dlouho sroste jizva?

Hana Bláhová

Hojení rány a tvorba jizvy závisí na mnoha faktorech a je do jisté míry individuální pro každého z nás. I u jedné osoby se však stává, že některá jizva se zahojí rychle a na povrchu není skoro patrná. Jiná se hojí zdlouhavě, může být vystouplá či přerůstat až přes zdravou nepoškozenou tkáň (hypertrofické a keloidní jizvy). Čím lépe a rychleji se jizva hojí na povrchu, tím lépe i pro hlubší části jizvy a tím méně problémů obvykle působí.

V první fázi časného hojení se rána zacelí a přestane krvácet, na kůži se vytvoří stroupky, které se po čase sami uvolní. Stehy buď operatér vyndá, nebo se vstřebají samy. Tvorba vlastní jizvy tím ale nekončí. Jizva přechází do druhé fáze hojení - pojivová tkáň se dále vyvíjí, mění a přizpůsobuje tělu. Tuto fázi můžeme označit jako tvorbu vlastní jizvy. Trvá měsíce až přibližně rok.

Jizva je jako uzel, prostupuje vrstvami těla, zhoršuje jejich obvyklou posunlivost po sobě. Omezí tedy pohyb jednotlivých částí těla mezi sebou. Svojí přítomností může omezit tok tekutin. Ať už volných tekutin a lymfy nebo tlakem znesnadní průtok v drobných i větších cévách. Může utiskovat drobné nervové struktury a tím narušit nervové řízení. Všemi těmito mechanismy může narušit některá dosavadní funkční propojení v těle. A samozřejmě má i velký kosmetický aspekt.

Zpočátku v časné fázi, kdy se hojí samotná rána, je péče o jizvy po operaci jasná. Oblast břicha by měla být co nejméně namáhána a svaly v okolí maximálně relaxované. Proto je bezprostředně po operaci dobré co nejvíce odpočívat, polehávat. Postupně je možné pomalu začínat s jemnou stimulací okolní kůže. A po odloupnutí stroupků ve fázi tvorby vlastní jizvy, je vhodné s jizvou intenzivně pracovat ve všech jejích vrstvách, na povrchu i v hloubce. To znamená ideálně až k operovanému místu. Dříve se hojně využívala pro uvolnění jizvy tzv. tlaková masáž jizvy. Její obliba stále u některých starších fyzioterapeutů trvá, ale v posledních desetiletích se ukazuje, že vhodnější, šetrnější a účinější jsou techniky založené na posouvání jednotlivých vrstev, kterými jizva prostupuje (kůže, podkoží, fascie, svaly..). Pokud si nejste jisti, jak s jizvou pracovat - posouvat, nebo je vám to nepříjemné, zkuste se obrátit na zkušeného fyzioterapeuta, navštivte náš seminář zaměřený na jizvy v oblasti břicha, nebo dopolední kurz Terapie jizev, který se věnuje jizvám důkladněji a nejen těm na břiše, využijte náš Ebook nebo možnost konzultace.


péče o jizvupéče o čerstvou jizvuposunlivost jizvyuvolnění jizvy v hloubce