Notes

pohledem fyzioterapeuta... Do "Notesu" se vejdou poznámky, kterým chci dopřát trochu více prostoru než jen dva tři řádky na Facebooku. Najdete tu i lehkou ochutnávku toho, čemu se také věnujeme v kurzech a e-knihách.

Od dětských nožiček k myšlení

Hana Bláhová
Jak souvisí dětské nožičky, spolupráce hemisfér, ortopedie a dyslexie??

Provedení mnoha aktivit je podmíněné dobrým propojením hemisfér mozku. Například umět rozluštit jednotlivá písmena, poskládat je do slabik a slov a nakonec pochopit význam vět, se bez dokonalé souhry obou polovin mozkové kůry neobejde.

Propojování probíhá od malička. Kooperaci hemisfér stejně jako další činnosti mozku můžeme pozorovat v motorických (tj. pohybových) projevech. Jistě znáte termín: "vyšetření psychomotorického vývoje". Při něm se posuzují pohybové schopnosti společně s činností dalších psychických funkcí. Zvláště u dětí je to o mnoho jednodušší. Děti za sebou totiž nemají tolik historie, která mění jejich pohybové stereotypy, tak jak je tomu u dospělých. Jejich motorický projev je více „ryzí“.

Propojení hemisfér je u miminek pozorovatelné například jako spolupráce končetin levé a pravé strany. Typickým příkladem je kooperace ručiček, předání hračky z jedné ruky do druhé, ale také cílený dotyk hran nožiček a plosek. Platí to i obráceně, spoluprácí rukou či kontaktem nohou se pomáhá formovat propojení obou polovin mozku. Pokud v této době přijde nějaké omezení - může to být sádrování nebo dlahování z četných ortopedických důvodů - je dobré tuto funkci co nejvíce podpořit. Jistě je mnoho dětí, kterým omezení nijak v souhře hemisfér neuškodí, ale jistě i nemálo těch, které zasáhne. Není nic jednoduššího, něž si při hře s dítětem hrát co nejvíce s oběma nožičkami zároveň. Omezenou dolní končetinu můžete stimulovat (hlaďte, šimrejte, lehce škrábejte) tam kde to jde (např. prsty koukající ze sádry) a nejlépe tak, abyste byli v zorném poli dítěte. Zapojte do hry také ručičky! Možná podobnou nenáročnou hrou pomůžete tomu, že vaše dítě bude mít i přes určitá pohybová omezení v důležité vývojové etapě, perfektní spolupráci hemisfér a nebude ohrožené např. dyslexií.

Všechny články

Kurz: Objevte své nohy!

Chci na kurz!