Stoj na jedné noze jako nejčastější pozice člověka

Petra Garbová
Víte, jakou nejčastější polohu člověk udržuje? Ano, v dnešní době můžeme tvrdit, že sed. Z hlediska fyzioterapie je ovšem jako nejčastější pozice označována pozice stoje na jedné končetině. Proč stoj na jedné noze?

Myslíme tím vlastně stereotyp chůze jako opakovaný stoj na jedné končetině. A co to má společného s protahováním? Mnoho. Právě tyto svaly, které jsou zodpovědné za udržování stability (postury), jsou označovány jako posturální svaly. A mají svými fyziologickými a biochemickými vlastnostmi větší předpoklady pro zkrácení.

Existuje tedy seznam určitých svalů, které bychom měli protahovat? Tak jednoduché to není. Samozřejmě záleží, které sportovní aktivity, pohybové stereotypy člověk během dne dělá a jak kvalitní posturální zajištění má. Zda se dokáže kvalitně opřít o střed těla, chodidla nebo přetěžuje jen jeden úsek či celý svalový řetězec.

Faktorů může být samozřejmě více a na základě těchto informací můžeme říci, že neexistuje jedna stejná “kuchařka” pro všechny lidi. Co existuje je seznam svalů, které mají tendenci se zkracovat a techniky, které s nimi pracují např. pro protahování před během, po běhu.

Vynořují se vám určitě i jiné otázky. Proč vlastně potřebujeme protahování? Proč se o něm stále hovoří? A proč se často v souvislosti s protahováním zmiňuje i ergonomický sed? Třeba i jen proto, abychom pomocí protažení délky svalu pomohli nastavit klouby do optimálního postavení pro pohyb. Taky proto, že sed není primární nastavení lidského těla.

Teoreticky o svalech, receptorech v nich, seznamu svalů a pohybových stereotypech bude náš workshop. Prakticky si ukážeme sami na sobě způsoby a techniky, jak protahovat před sportem, po sportu, během sedu a jiných opakovaných stereotypech.


stoj na jedné noze