Unavené ruce

Hana Bláhová
Co naše ruce během dne vykonají, si nejspíš uvědomíme až v momentu, kdy všechno nefunguje, jak má. V okamžiku, kdy začnou bolet, brnět, objeví se křeče, otoky kloubů nebo záněty šlach a ruce vypoví službu. Jak to napravit? A ještě lépe: Jak tomu předcházet?

Co všechno naše ruce během dne dokáží a co všechno vykonávají? Slovník na to odpoví velmi jednoduše: obstarávají interakci jedince s okolím a manipulaci s předměty. Strohá věta, která sotva může nastínit složitost funkcí a komplexnost propojení s celým tělem i duší. Rukama cítíme, vykonáváme i komunikujeme. Zajímavé je i názvosloví, ruka je v hovorovém jazyce obvykle celá paže od ramene a až po konečky prstů. Ve zdravotnictví je ruka jen konečná část - od zápěstí k prstům. Obě ruce, nebo chcete-li končetiny, nejsou stejné a stejně využívané. Přednostní využívání pravé nebo levé ruky je jednou z dimenzí naší laterality (přednostní užívání jednoho z párových orgánů – nejen ruka, ale i oko, noha atd)

Ruce jsme v průběhu věků zcela oprostili od lokomoční funkce (pohyb z místa na místo). Napřímením trupu jsme jim dopřáli maximálně se zjemnit a stát se specifickými jen pro člověka. Ruce se díky tomu staly symbolem objevujícím se i v našem myšlení, emocích a tím pádem i řeči (nabízíme pomocnou ruku, nastavujeme dlaň, žádáme o ruku, případně podáme prst a někdo nám celou ruku utrhne). Prostupuje jako symbol i do umění, obzvláště do výtvarného.

Jak ruce vnímají a pracují

Rukama cítíme čidly (receptory) uloženými v povrchové vrstvě- tlak, teplo nebo chlad (exterorecepce). Vnímáme ale i prostřednictvím receptorů uložených v hloubce – pohyb, polohu, vibrace (propriorecepce). Díky tomu dokážeme nejen pracovat, ale také víme, kde přesně ruce máme, i když je zrovna nevidíme. Informují nás o prostoru, ve kterém se pohybujeme. Ochraňují tělo a hlavně hlavu (například před pádem). Ruce jsou pro nás také nástroj komunikace, dorozumívacím prostředkem doplňujícím řeč těla, kterým dokážeme vyjádřit emoce na dálku i v bezprostřední blízkosti dotykem (od pohlazení po facku).

Kde hledat příčinu potíží?

První, co nás napadne, je, že rukama hlavně konáme. Hodně se toho za poslední století změnilo. Větší část populace se od hrubé těžké práce přesunula k mnohem jemnějšímu konání – drobné práci rukama na počítačích. Zdálo by se, že bolestí rukou ubude, ale nejspíš tomu tak není. Proč? Hlavní část většiny našich současných zaměstnání a denních činností obstarává hlava, oči a jemný pohyb rukou. Ani ve volných chvílích si v tomto směru příliš neodpočineme. Použijme jeden ze symbolů: položme si ruku na srdce - kolik času strávíme na mobilním telefonu? Práce rukou teď sice nebývá tak těžká, ale je během celého dne téměř stejná a ve stejné poloze těla.

Celé horní končetiny a zvláště ruce jsou úzce spjaty s projevováním emocí. Při velkém emočním zatížení, přílišnému pracovnímu stresu nebo únavě je často těžké uvolnit ruce i v klidu nebo dokonce i v noci ve spánku.

Ruka je konečná destinace pro cévy a nervy celé horní končetiny. Ty vystupují z trupu a cestou k ruce je čeká mnoho zúžených míst, kde může dojít k nežádoucímu stlačení a tudíž podráždění (krk, hrudník, rameno, loket, zápěstí). Problémy se často neprojeví přímo v místě zúžení, ale až v nejvzdálenějším a nejnižším místě – tedy v ruce, dlani nebo prstech. Často se setkáváme s tím, že problémy jsou svedeny až na nejspodnější zúžení, tedy na oblast zápěstí a označeny jako tzv. syndrom karpálního tunelu. Prostor pro cévy a nervy je tu sice úzký, ale v drtivé většině případů se jedná o mnohem komplexnější záležitost, než jen o problém zápěstí. Stačí jen myslet na dlouhou cestu, kterou musí nervové impulsy, lymfatická tekutina a krev v cévách projít, než se dostanou do konečků prstů a zpět.

Jak z toho ven a co změnit?

Určitě se vyplatí zamyslet se nad ergonomií. Neznamená to jen vyměnit myš a klávesnici za novou ergonomickou, ale upravit pracovní prostředí jako celek. Většina zásad pro zdravější práci u PC už je poměrně známá. Základem je nastavit správně výšku židle, podle toho se odvíjí i výška pracovní desky, nastavení monitoru, klávesnice a myši. Pokud si nejste jisti, zda máte vše tak, jak má být, zkonzultujte to s fyzioterapeutem, který vám individuálně poradí a rozhodně lépe než internet. Ergonomie ale není to jediné a možná ani nejpodstatnější. Nejdůležitější je pestrost pohybu. Pohyb je základem života. Kompenzovat mnoho hodin práce u počítače byť v rádoby dobré poloze rozhodně nedokáže pětiminutové cvičení večer u televize nebo sobotní výlet na kole podél Berounky (opět v sedě a s velkou aktivitou rukou). K nastartování aktivity můžete chvilkově během dne využít různé pomůcky a prostředky jako nafukovací podsedáky, velké míče na sezení, malé měkké míče za záda nebo co nejčastějším pohybem, protáhnutím celého těla včetně rukou a střídáním pracovním poloh (např. stoj u PC).

Nejenom novým pohybem a aktivitou, ale i vědomým uvolněním prospějeme rukám preventivně i léčebně. Vhodné jsou různé relaxační i meditační techniky, se kterými vám opět může dobře pomoci zkušený fyzioterapeut. Můžete ale také využít mnohem jednodušších způsobů, které zvládnete hned teď. Např. do vysoké krabice nebo sklenice nasypat sušené lehké luštěniny (fazole, čočka, hrách) alespoň do výšky 20cm a ruce do nich nořit a nechat je obtékat a uvolňovat lehoučkým příjemným tlakem.

Závěrem

Uvolněte své ruce a myslete v souvislosti s nimi i na ostatní části těla odkud ruce, jejich cévy a nervy vycházejí: hlavu, krk, hrudník, ramena a také na to, co je ovlivňuje: psychika, dech, držení těla. Spoustu toho zvládnete sami, nebojte se ale svěřit do rukou odborníka – fyzioterapeuta.

Photo by @biggie_smoke?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Vinicius Marques</a> on <a href="https://unsplash.com/@biggie_smoke?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>