Notes

pohledem fyzioterapeuta... Do "Notesu" se vejdou poznámky, kterým chci dopřát trochu více prostoru než jen dva tři řádky na Facebooku. Najdete tu i lehkou ochutnávku toho, čemu se také věnujeme v kurzech a e-knihách.

Proč je důležité mít dobře "vyladěnou" kyčel

Hana Bláhová
Kyčel je kulovitý a relativně malý kloub hojně obklopený velmi pevnými vazy. V průměru nemá hlavice více jak 5cm. Přes hlavici kyčelního kloubu se při chůzi přenáší váha celého trupu dopředu. Jak se bude kloub během chůze pohybovat záleží nejen na tvaru kostí a kloubních ploch, ale také na pevnosti/uvolněnosti vazů, koordinaci svalů v okolí kyčle a trupu a samozřejmě souhře celé dolní končetiny při kroku.

Při stojné fázi se jamka pohybuje po kloubní hlavici (v uzavřeném kinematickém řetězci) a dolní končetina se dostává za tělo do zanožení (extenze). Není-li kyčel dostatečně pevná a zároveň pohyblivá nahrazuje si tělo tento pohyb různými jinými strategiemi – obvykle vystrčením boku do strany (laterální posun) nebo pohybem v bedrech - nejčastěji prohnutím (lordotizace) či naklopením pánve dopředu (anteverze), rotací pánve a v případě nestability kyčelního kloubu a okolí poklesem pánve na straně švihové fáze kroku...

Všechny články

Jak zlepšit souhru nohy-plosky-celé dolní končetiny- celého těla?

Chci na kurz !