Mgr. Hana Bláhová

Fyzioterapeut, lektor kurzůProč jsem se rozhodla vzdělávat veřejnost v oblasti fyzioterapie?

Některé problémy pacientů jsou jedinečné a jejich řešení často složitá a dlouhodobá. Některá trápení se ale v praxi objevují každý den. Stále stejná a dokola. Přestože je řešení často tak jednoduché.. Kdyby to jen věděli dřív! Uvolnit jizvu, ovlivnit otoky po operacích, použít jednoduše TAPE, poslouchat tělo a vyhovět mu dřív než se ozve bolestí. Naučím Vás jednoduché principy, kterými budete schopni ulevit sobě i svým blízkým.


Z profesního životopisu...

Po studiu na Karlově Univerzitě pracuji jako fyzioterapeut od roku 2001. V praxi se ráda věnuji dětem i dospělým, nevyhýbám se ani miminkům. Mám za sebou aktivní účast na vzdělávacích programech a konferencích pro odborníky a studenty fyzioterapie. Od roku 2017 vzdělávám laiky, maséry, trenéry a kolegy v oblasti fyzioterapie prostřednictvím workshopů a kurzů.


K pacientům snažím přistupovat empaticky s celostním pohledem a úsměvem. Terapii volím vždy individuální na základě jejich schopností a potřeb. Nejčastěji využívám principy vývojové kinesiologie a funkční principy (dynamickou neuromuskulární stabilizaci prof. Koláře, Vojtův princip, Bobath koncept, aj.). Tyto metody podporují optimální vznik a ukotvení základních pohybových programů, ze kterých vychází veškerý náš pohyb po celý život. Při manuálním ošetření se mi nejvíce osvědčila viscerální manipulace, neurální manipulace a kraniosakrální terapie. Těmito celostními přístupy lze velmi jemně avšak efektivně ošetřit nejen svaly a klouby, ale i ovlivnit funkci vnitřních orgánů a komplexního fungování celého těla.


Kde jsme se mohli poslední dobou potkat?

Od ledna 2022 se můžeme potkat v Praze ve Fyziosvětě, v posledních letech také v CKP Dobřichovice a v původním působišti Therapy centre v Praze na Floře. Kurzy pořádám na různých místech, ale nejraději a nejčastěji pro pohybového studio Elišky Lechnerové "Pohni s Lety".

Čas od času se aktivně účastním odborných konferencí, nejčastěji s psychosomatickou tématikou. V minulosti to bylo např. v roce 2018 na Psychosomatické konferenci v Liberci. Pokud nám to situace dovolí, chystáme s kolegy v blízké budoucnosti workshop o umění dotyku. Před časem jste mě také měli možnost vidět v pořadu Sama doma s příspěvkem na téma prvních krůčků dětí.


Univerzitní vzdělání a některé z absolvovaných kurzů:

Vystudovala jsem kdysi před lety fyzioterapie nejprve na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, ale protože zde tehdy bylo možné dosáhnout pouze bakalářského vzdělání pokračovala jsem na Fakultu tělesné výchovy a sportu, která jako jediná pražská fakulta v Praze tehdy umožňovala magisterské studium fyzioterapie.

Vysokou školou ale studia teprve začala...snažím se celoživotně vzdělávat a to pokud možno u těch největších špiček v oboru ať už našich i zahraničních.

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru fyzioterapie na 3.LF UK (dokončeno 2001 titulem Bc.)

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru fyzioterapie na FTVS UK (dokončeno 2003 titulem Mgr.)


 • Visceral manipulation: 1 břicho, absolvován v r. 2014, vedoucí kurzu: Pierre Vey D.O., Barral institut

 • Visceral manipulation: 2 břicho, absolvován v r. 2015, vedoucí kurzu: Pierre Vey D.O., Barral institut

 • Visceral manipulation: 3 pánev, absolvován v r. 2018, vedoucí kurzu: Pierre Vey D.O., Barral institut

 • Neural manipulation 1, absolvován v r. 2015, vedoucí kurzu: Ron Mariotti, Barral institut

 • Neural manipulation 2, absolvován v r. 2019, vedoucí kurzu: Pierre Vey D.O., Barral institut

 • Listening 1, absolvován v r. 2014, vedoucí kurzu: Ron Mariotti, Barral institut

 • Myofasciální integrace, Úvod do umění rolfingu, rok 2018, lektor: Marius Strydom

 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně, absolvován v r. 2009, vedoucí kurzu: Prof. Pavel Kolář

 • Základy kraniosakrální techniky 1-4, absolvován v r. 2013, vedoucí kurzu: Mgr. Helena Toušková

 • Bobath koncept, absolvován v r. 2004, vedoucí kurzu: Bc. Hana Kafková

 • Vojtova metoda, absolvován v r. 2002, vedoucí kurzu: Hana Nováková

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému, absolvován v r. 2005, vedoucí kurzu: MUDr. Jan Vacek, Vlasta Bezvodová

 • Respirační fyzioterapie - základní kurz, absolvován v r. 2004, vedoucí kurzu: PaeDr. L. Smolíková

 • Terapeutické využítí kinesiotapu, absolvován v r. 2011, vedoucí kurzu: Mgr. Silvia Šůrová

 • Stabilizace páteře, absolvován v r. 2009, vedoucí kurzu: Mgr. Michaela Veverková

 • Práce s neuronálními strukturami na podkladě Maitlandova konceptu, absolvován v r. 2006, vedoucí kurzu: Doc. PaeDr. Dagmar Pavlů

 • Terapie dle Mc´Kenzie, absolvován v r. 2002, vedoucí kurzu: Eva Nováková

 • Feldenkraisova metoda – seminář, absolvován v r. 2002, vedoucí kurzu: Zuzana Franková

 • Pánevní dno a jeho vztahy, absolvován v r. 2002, vedoucí kurzu: Doc. MUDr. Miroslav Tichý

a další...

Co se mi líbí na mých spolupracovnicích

Co se mi líbí na Katce:

Dokáže se velmi dobře přizpůsobit pacientům i posluchačům. Umí být jemná i rázná, ale vždy je usměvavá. Rozhodně se s ní na kurzech nebude nudit.

Co se mi líbí na Petře:

Je přemýšlivá, má velký psychosomatický přesah. Všechno co si pro vás na kurzech připraví bude velmi dobře promyšlené a prověřené zkušenostmi.


Přijďte ke mně na kurz, konzultaci nebo si přečtěte některý z mých E-booků

Kontaktní formulář

Máte dotazy? Neváhejte a kontaktujte mě..
Název E-mail Zpráva Odeslat

Kontakt

Mgr. Hana Bláhová

Letovská 306, 25229 Lety   

+420605313773

kurzyfyzio@gmail.com