Bc. Richard Vaľa

Fyzioterapeut, lektor kurzů

Fyzioterapii sa venujem od roku 2015 kedy som ukončil štúdium na VS v Prešove. V tom čase som začal pracovať v CKP Dobřichovice (ambulantné zariadenie ktoré má psychosomatické zameranie) a čiastočne tu pôsobím doteraz.
Neustále sa snažím rozvíjať svoje schopnosti a znalosti ohľadom ľudského tela, mysle a ich prepojenia. Primárne sa zameriavam na funkčné poruchy pohybového systému (bolesti pohybového aparátu spôsobené napríklad rozladením napätia mäkkých tkanív, zmenou pohybových prejavov, zmenou vnímania častí tela a ich funkčným “odpojením” a teda vyradením z pohybového schématu pri čom častokrát dochádza k preťaženiu iných aj vzdialených oblastí v tele). Mojím cieľom pri práci s klientom je viesť ho naspäť k sebe, porozumieť príčinám vzniku jeho neduhov a odstrániť koreň problému.

Jeden z mojich obľúbených učiteľov raz povedal: Ak si terapeut myslí, že vie už všetko, práve zlyhal.


Kontakt

Mgr. Petra Garbová, Ph.D.
Název E-mail Zpráva Odeslat