Jak vyladit pohyb při chůzi

Hana Bláhová

Po úrazech, operacích a dalších bolestivých stavech na dolních končetinách – např. i po odstranění bradavice na plosce se změní pohybový program chůze tak, aby bolavému místu odlehčil. Po uzdravení je tělo potřeba přesvědčit, aby se vrátilo ke svému ideálnímu vzorci chůze a nedošlo tak po čase k dalšímu problému, např. přetížení doposud zdravé nohy.
Při cvičení a chůzi se tedy nesoustřeďte jen na rekonvalescenci konkrétního místa, podstatná je komplexnost pohybu a tedy i druhá – zdravá končetina. Zpočátku je samozřejmé, že pozornost je upnuta téměř výhradně na oblast úrazu a bolesti. Postupně se ale zkoušejte soustředit i na okolní klouby a druhou končetinu.

Jak vypadá pohyb jednotlivých segmentů, čeho si všimnout?

Podívejte se na naše obrázky:

  • Noha při kroku dopadá na patu a postupně se přes plosku váha těla převalí až k palci u nohy, odkud se odrazí k novému kroku.

  • V kyčelním kloubu se dolní končetina při švihu pohybuje dopředu. Při stojné fázi se postupně přes střed dostává dozadu za tělo.

  • Pro koleno je během kroku důležitá stabilita a dokonalá kontrola pohybu těsně před natažením v kloubu a naopak při švihu uvolněnost.

Všímejte si jakým způsobem se vaše dolní končetina pohybuje v kyčelním kloubu (tj. pohyb stehna vůči pánvi). Je pohyb v kyčli při chůzi na obou stranách těla symetrický? Není v některém pohybu nahrazován aktivitou v oblasti pánve nebo páteře? A jak je tomu v případě kolena, kotníku a plosky? Opět si porovnejte aktivitu na levé a pravé straně.

Nezapomínejte, že chůze není jen pohyb nohou...

Stejně tak postupně můžete vnímat i pohyb trupu a horních končetin. Soustředit se na všechny pohyby najednou by bylo extrémně obtížné. Vyberte si jednu oblast na kterou se budete v mysli při chůzi soustředit. Pokud najdete nějaké odchylky, pokuste se o lepší symetrii, jistě vám váš pohybový cit napoví, která strana těla se blíží ideálu. Pokuste se tak pohyb nenásilně „vyladit“. Chvilku se jí takto věnujtea přejděte v myšlenkách k další oblasti. Takto můžete postupně běhemprocházky „projít“ celé tělo. Samozřejmě zařaďte i chvilky volné chůze, bez soustředění.

Aktivace plosky, balanční plochy, voda...

Pro správnou funkci potřebuje končetina perfektní spolupráci s ostatními částmi těla. Velmi důležitá je v tomto ohledu ploska, která zprostředkovává kontakt s okolím při chůzi. Kromě pohybu přijímá noha velké množství vjemů z prostředí. Možná jste se setkali s termínem senzomotorika, který označuje právě souhru smyslových vjemů a pohybových projevů. Jeden ze smyslových vstupů je právě informace z plosky o podložce. Nepodceňujte v tomto směru dobrou péči o pokožku (pedikůru). Aktivujte plosku jak jen to bude možné. Využít zpočátkumůžete různé masážní „ježky“ a jiné stimulační pomůcky. Smysluplnější pro propojení plosky a těla jsou stimulační cvičení při kterých stojíte či ještě lépe – chodíte. Využít můžete různé měkké cvičební podložky (případně obyčejný molitan), úseče, bossu, atd. Výborné je také cvičení a chůze na boso v přírodních podmínkách – nejen na pohodlné trávě, ale tam kde jsou nerovnosti a různorodé i mírně nepříjemné materiály - na kamínkách, písku a jiných přírodninách.

Výbornou kombinací aktivace plosky ve vodním prostředí je Kneippův chodník. Skládá ze dvou speciálně upravených mělkých bazénků či potůčků s oblázky. Jak je pro Kneippovu vodoléčbu typické, používá se střídání studené a teplé vody. Opakovaně procházíte chodníček se studenou vodou (cca 12°C) a teplou (cca 40°C), ve které se zdržíte déle.

Photo by @biggie_smoke?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Vinicius Marques</a> on <a href="https://unsplash.com/@biggie_smoke?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>